ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Microcatheter) จำนวน 90 ชิ้นประกาศประกวดราคา