ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด