ประกาศประกวดราคา เครืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง