ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก (Microcatheter) เพื่อการรักษา จำนวน 90 ชิ้นประกาศประกวด