ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (24ส.ค.60)