ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (27ม.ค.60)