ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ (Steam Sterilizer)/A๘๘๔/ขนาด ๓๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง