ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเปลนอนผู้ป่วยชนิดยกตัวได้ จำนวน 20 คัน