ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ห้อง