ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบไอพี อาคารโรงพยาบาลปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาลสระบุรี) จำนวน 1 ระบบ