ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์