ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจปอดและหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง