ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีแบบยืดหยุ่น จำนวน 1,000 ชิ้นประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ