ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)