ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตู้พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน