ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเก็บล้าง จำนวน 1 เครื่อง