ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable Cardioverter Defibrillator With MRI Compatible) พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด