ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด เคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Zotarolimus จำนวน 183 ชิ้น