ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ แถบ