ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Amoxicillin ๒ g + Clavulanic acid ๒๐๐ mg powder for solution for infusion, ๒.๒ g จำนวน ๗,๕๐๐ ไวอัล