ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฉีดสีเพื่อการวินิจฉัยหลอดเลือดโคโรนารี่ (Catheter) จำนวน 1,500 ชิ้น