ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ (Radial Sheath) จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น