ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเก็บล้างเม็ดเลือดแดงมาใช้ใหม่ (Autotransfusion) โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง