ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable Cardioverter Defibrilltor With MRI Compatible) จำนวน 5 ชุด