ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน 1,827 ตัว