ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ(สาขาโรงพยาบาลสระบุรี) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,180 ตารางเมตร