ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบเคลื่อนที่ (Portable Echocardiography) จำนวน 1 เครื่อง