ประกาศผู้ชนะซื้อชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด