ประกาศผู้ชนะซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอวชนิดมีปีก จำนวน 5 รายการ