ประกาศผู้ชนะซื้อถุงมือศัลยกรรมปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 80,450 คู่