ประกาศผู้ชนะซื้อท่อนำสายสวนชนิดแขน (Radial sheath) จำนวน 1,000 ชิ้น