ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,000 ชิ้น (ครั้งที่ 2)