ประกาศผู้ชนะซื้อสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีเพื่อการวินิจฉัยหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnostic catheter) จำนวน 1,700 ชิ้น