ประกาศผู้ชนะซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็ก แบบลื่น (Microcatheter) (ครั้งที่ 2) จำนวน 80 ชิ้น