ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็ก จำนวน 1 เครื่อง