ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

Covid-19 Update 😷