ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแอลกอฮอล์แผ่น (Alcohol pad) จำนวน 6,840 กล่อง