ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยา Salmeterol 25 mcg and fluticasone 250 mcg, 120 doses pressurized inhalation จำนวน 2,428 ขวด