ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อตรวจวัดภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (IVUS) จำนวน ๓๙ ชิ้น