ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องโมดูลเสริมสำหรับตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิด 3 มิติ และเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจพร้อมอุปกรณ์สัญญาณแบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน