ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magaenit Resonance Image : MRI) จำนวน 1 งาน