ประกาศผู้ชนะ ซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 500,000 เม็ด