ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ (Automated visual field) (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง