ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง High frequency 1 (ครั้งที่ 2)