ประกาศผู้ชนะ ซื้อ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จำนวน 360 อัน