ประกาศยกเลิกการจัดซื้อยา Amoxicillin 2 g + Clavulanic acid 200 mg powder for solution for infusion, 2.2 g จำนวน 12,000 ไวอัล ปี 2565