ประกาศยกเลิกการจัดซื้อยา Amino acids 60 g/1.904 L + Dextrose 135 g/1.904 L + Lipids 54 g/1.904 L emulsion for infusion, 1.904 L bag จำนวน 600 ขวด ปี 2565