ประกาศยกเลิกการจัดซื้อยา Galantamine 8 mg prolonged-release capsule จำนวน 12,600 เม็ด