ประกาศยกเลิกการจัดซื้อยา Water irrigation solution, 1 L จำนวน 39,000 ขวด ปี 2565