ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (21ธ.ค.66)